logo aristo

Aanmeldingsformulier

Achternaam + voorletters:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Straat/huisnummer:

Telefoonnummer:

Emailadres:

 

Bent u reeds lid van de Nederlandse Badminton Bond? JA -/- NEE

Zo ja, bij welke vereniging? +

Bondsnummer:

 

De contributie (inclusief bondsgeld) betaal ik per: | |