REGELING OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van de vereniging kan opgezegd worden. Het lidmaatschap is gebonden aan een seizoen, waardoor de opzegging geldt voor het nieuwe seizoen. Dit dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december van ieder jaar. Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren. Een brief of een e-mail kan gericht worden aan dhr. M. Scheeve (secretaris) of dhr. J.Karelsz (penningmeester).

Mailadressen betreffende bestuursleden:
M. Scheeve, secretaris: info@bcaristo.nl
J. Karelsz, penningmeester: ja.karelsz@planet.nl

Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichting te zijn voldaan. Indien niet op tijd is opgezegd door het lid ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APN
Arredo
logo
FS logo
logo